Kategória Uncategorized

Stretnutie generácií na Kališti 2024

Obete vojny a život na Kališti si v sobotu 29. júna 2024 pripomenuli účastníci tradičného podujatia Stretnutie generácií.  Jeho 18. ročník sa konal pod záštitou Ondreja Luntera, predsedu BBSK. Program začal privítaním hostí, nasledovala ekumenická pobožnosť a následne pietna spomienka.…