Lasery

Lasery

  • lasery a priestorová show (beam show)
  • animačná show na sieťku
  • animačná show na vodnú stenu
  • 3D animačná show, ktorá vtiahne diváka do deja

Kvant

  • LASER SPECTRUM – plnofarebné laserové jednotky ovládané pomocou DMX alebo ILDY. Vieme vykreslovať rôzne grafiky, obrazce, nadpisy, logá alebo pripraviť show do hudby
  • 3D MAPPING – nezabudnuteľným predstavením Vášho produktu alebo zviditeľnenie Vášho loga môže slúžiť 3D mapping. Pomocou laserov obkreslíme čokoľvek

Najnovšie akcie