Stretnutie generácií na Kališti 2024

Obete vojny a život na Kališti si v sobotu 29. júna 2024 pripomenuli účastníci tradičného podujatia Stretnutie generácií.  Jeho 18. ročník sa konal pod záštitou Ondreja Luntera, predsedu BBSK. Program začal privítaním hostí, nasledovala ekumenická pobožnosť a následne pietna spomienka. Bol aj pripravený kultúrny program pre verejnosť, v ktorom vystúpila kapela Slovak Tango, Vojenská hudba Banská Bystrica, Detský spevácky zbor ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici a Borovô – mužský spevácky zbor.

O profesionálne technické zabezpečenie sa postarala spoločnosť KING Light & Sound, s.r.o.