Zamagurské folklórne slávnosti

Hlavným zámerom a cieľom členov dramaturgickej rady festivalu je vytvorenie priestoru pre prezentáciu prejavov tradičnej kultúry a folklorizmu verejnosti. Taktiež udržiavať kvalitu festivalu s regionálnym charakterom, dramaturgickú čistotu, ktorá nadväzuje na predchádzajúci ročník, zároveň je však venovaná inej/ďalšej téme tradičnej kultúry, vytvorenie scénických programov, sprievodných aktivít a výstav, uplatnenie inovatívnych prvkov pri umeleckej prezentácií a podnecovanie k interaktívnosti verejnosti s aktivitami festivalu. O profesionálne technické zabezpečenie sa postarala spoločnosť KING Light & Sound, s.r.o.