Symfónia umenia 2023

Tretí ročník medzinárodného multižánrového festivalu Symfónia umenia, ktorá sa konala od 1. septembra až do 10. septembra ponúkla 10 koncertov, ktoré nadchli milovníkov veľkého orchestrálneho zvuku, komorných koncertov, džezu, swingu, ale i filmu či výtvarného umenia.

Festival tvoril umeleckú sezónu Bratislavy. Hlavnou dramaturgickou líniou boli znova veľké orchestrálne produkcie. Vďaka festivalu Symfónia umenia vystúpil po prvý raz na Slovensku aj svetová operná hviezda Rolando Villazón. O profesionálne technické zabezpečenie sa postarala spoločnosť KING Light & Sound, s.r.o.