Spišské folklórne slávnosti 2024

Od 29. do 30. júna sa na Spišskom salaši v Spišskom Podhradí rozozvučili melódie a spev folkloristov. Tento rok festival oslavoval svoje polstoročie, pričom bol tematicky prepojený s obcou Kojšov. Toto výnimočné jubileum prinieslo autentickú atmosféru a množstvo nezabudnuteľných vystúpení. Spišské folklórne slávnosti sú najväčším folklórnym festivalom s nadregionálnym charakterom v oblasti stredného a dolného Spiša. Uskutočňujú sa každoročne. Cieľom dvojdňového podujatia je prezentovať, rozvíjať, šíriť, chrániť a dokumentovať prvky tradičnej ľudovej kultúry vo všetkých jej podobách. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu KSK.

O profesionálne technické zabezpečenie sa postarala spoločnosť KING Light & Sound, s.r.o.