Spišské folklórne slávnosti 2023

Spišské folklórne slávnosti sú najväčším folklórnym festivalom s nadregionálnym charakterom v oblasti stredného a dolného Spiša. Uskutočňujú sa každoročne. Cieľom dvojdňového podujatia bolo prezentovať, rozvíjať, šíriť, chrániť a dokumentovať prvky tradičnej ľudovej kultúry vo všetkých jej podobách. Budovať k nej pozitívny vzťah a prinášať o nej poznatky prostredníctvom jednotlivých scénických a mimoscénických programov a interaktívnych aktivít v areály Spišského salaša. Súčasťou festivalu boli aj divadelné predstavenia pre deti, tvorivé dielne a drotárske workshopy, školy tanca, spevu a výstava historických fotografií z tohto regiónu. Atmosféru krásneho prostredia s výhľadom na Spišský hrad doplnila remeselná ulička plná majstrov svojho kumštu. O profesionálne technické zabezpečenie sa postarala spoločnosť KING Light & Sound, s.r.o.