- ALUR Solutions / Strešná konštrukcia - Rozmer 13m x 9m

Strešná konštrukcia so sedlovou strechou rozmeru 13x9 m (s postrannými vežami na šírku 20 m - možnosť zavesenia zvukového systému) a výšky 10 m je vytvorená z moderných hliníkových konštrukcií s velmi vysokou nostnosťou a zakrytá sivou nepremokavou plachtou. Boky strešnej konštrukcie sú vyplnené čiernym sitom. Vhodná pre koncerty, festiivaly a iné kultúrne podujatia. Maximálna velkosť vloženia pódia rozmerov 12x8 m.

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 392 318)