WinFin

Naša spoločnosť bola oslovená a mala tú česť zabezpečiť kompletne technicky ozvučenie, osvetlenie a konferenčnú kongresovú techniku na veľkú konferenciu pre spoločnosť WinFin, a.s.

Spoločnosť WinFin, a.s. vznikla 2010 s jasným cieľom, priniesť financie bližšie k ľuďom. Ako oficiálny a exkluzívny partner spoločnosti AXA sme v súčasnosti považovaní za najdynamickejšie sa rozvíjajúcu spoločnosť vo finančnom sprostredkovaní na Slovensku. Sme presvedčení, že je to spôsobené predovšetkým našim vyváženým, motivujúcim a jednoducho duplikovateľným systémom práce. Ten je navyše veľmi efektívne podporovaný progresívnym odmeňovaním a vysoko odborným, profesionálnym vzdelávaním.
 

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 391 603)