Vizualizácie & VJ-ing

Resolume je audiovizuálna produkcia, ktorá je schopná prehrávať video, audio a audiovizuálne klipy , miešať ich s inými a tým vytvárať efekty schopné live prenosu na projekcie. Všetky efekty, ktoré boli vytvorené v programe Resolume, spolu s hudbou napríklad takto vytvoria jeden celok. Možnosť experimentovať s efektmy Vám umožní vytvoriť scény pre Led display podľa Vašich predstáv na vašich podujatiach. Možnosť experimentovať s efektmy Vám umožní vytvoriť scény pre Led display podľa Vašich predstáv na vašich podujatiach. 

                 

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 391 565)