Videostrižňa HS-500

Datavideo HS-500

Datavideo SE-500 je 4-kanálový audio/video mixer, ktorý je ideálnym doplnkom v každom štúdiu kde treba prepínať a mixovať medzi 4 analógovými zdrojmi signálu. Taktiež je vhodný ako prenosné riešenie na najrôznejšie akcie alebo podujatia.

Datavideo SE-500 mixer obsahuje 4 analógové vstupy (S-Video a kompozit) a dokáže prepínať medzi týmito vstupmi pomocou "vstavaných" prechodových efektov. Obsahuje prelínačky, stieračky, rozdelenie obrazu, obraz v obraze alebo farebné korekcie. Jednotlivé vstupy sú interne synchronizované pomocou vstavaného duálneho korektora časovej základne (TBC 4:2:2) a snímkového synchronizátora.

Technické špecifikácie

* 4-kanálový videomixer
* S-Video (Y/C) alebo kompozitný video vstup
* zložkový YUV / S-Video (Y/C) / 2 x kompozitný výstup
* 1 x stereo vstup
* 2 x mikrofóny vstup
* 1x stereo výstup
* výstup všetkých vstupov na jeden výstup (Quad View)
* Tally Display
* výstup náhľadu
* T-bar ovládač
* duálny korektor časovej základne TBC 4:2:2
* Tally Light výstup


Datavideo SE-500

Okrem analógových S-Video a kompozitných vstupov/výstupov obsahuje SE-500 aj zložkový výstup pomocou breakout kábla. Ako doplnok obsahuje Datavideo SE-500 aj výstup všetkých 4 vstupných zdrojov na jeden výstup (Quad View), čím vám dáva dokonalý prehľad nad jednotlivými vstupmi a šetrí priestor a vynaložené prostriedky. Okrem obrazovej informácie zobrazuje aj aktuálne vybraný zdroj a nasledujúci zdroj signálu.
Mixer môže byť manuálne ovládaný alebo ovládaný cez RS-232 rozhranie.

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 406 705)