Večer ľudí dobrej vôle 2009

Historické centrum Levoče sa v sobotu, 4. júla stalo miestom, kde sa stretli „ľudia dobrej vôle.“ O 20.00 hod. sa na námestí Majstra Pavla pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda (štátny sviatok SR) uskutočnil slávnostný koncert „Večer ľudí dobrej vôle.“ Podujatie ktoré pripravili nadácia Prameň, Mesto Levoča a Dekanát Levoča pod záštitou člena Európskej komisie Jána Figeľa, ministra kultúry SR Mareka Maďariča a primátora mesta Levoča Miroslava Vilkovského, vysielala v priamom prenose STV2. Pre spoločnosť KING Light & Sound bolo cťou, že sa poskytnutím technického zázemia mohla podieľať na realizácii takéhoto podujatia.
 

K ozvláštňujúcej, príjemnej a vzácnej - citmi a dôstojnosťou podloženej - atmosfére počas koncertu, skvelým podmienkam pre top-účinkujúcich a vysoko profesionálnemu stvárneniu podujatia, ktoré bolo pripravené ako charitatívny koncert v projekte pre nevidiacich – Charita, ktoré svet nevidí.“, prispela v tomto prípade obzvlášť vysokou mierou spoločnosť KING Light & Sound, ktorá pre organizátorov zabezpečila full technický servis – dodala prestrešenie, pódium, zvuk i svetlo.

V bohatom programe sa predstavili Štátny komorný orchester Žilina, sólisti opery SND Eva Hornyáková a Ján Babjak, Lucie Bílá v sprievode Petra Maláska, Zdeněk Merta, Peter Lipa, Zora Jandová, .Ľudová hudba Ondreja Kandráča rómska skupina z Čičavy a ďalší.. Program moderovali Štefan Bučko a Alena Heribanová. Večer ľudí dobrej vôle na obrazovku STV pripravili scenáristi Peter Cabadaj a Svetozár Martinický, dramaturg Dušan Kizek pod režijnou taktovkou Cyrila Králika. Počas koncerte boli odovzdané symbolické šeky OZ SOŠ pre nevidomé deti, OZ ZŠ pre sluchovo postihnuté deti a OZ pre deti postihnuté autizmom.

Atmosféra podujatia, jeho dôstojný, programovo i režijne vynikajco pripravený priebeh a v neposlednom rade i jeho organizácia ako súčasť Mariánskej púte, zaradili „Večer ľudí dobrej vôle“ v starobylej Levoči medzi to najlepšie, čo v tomto roku v oblasti kultúrnych podujatí spoločnosť KING Light & Sound pripravila. Samozrejmosťou bola inštalácia svetelnej, zvukovej i premietacej techniky, ktorá je porovnateľná so špičkovými parametrami iných televíznych programov, či podujatí podobného charakteru.

Spoločnosť KING Light & Sound si poskytnutím svojich špičkových služieb znovu urobila na verejnosti výborné meno. Ako to vyplýva z fotodokumentácie, ale i samotného priameho prenosu na STV2, pripravila firma pre realizátorov koncertu, účinkujúcich, predovšetkým však pre divákov, výborné podmienky, ktoré spolu s koncertnými vystúpeniami dotvorilo výbornú a dôstojnú atmosféru podujatia na Námestí Majstra Pavla. Odozvy, komentáre a početné pochvalné uznania prítomných - či už organizátorov, zástupcov STV, režiséra programu, ale i návštevníkov, pokiaľ išlo o kvalitu svetla i zvuku, boli vynikajúce - také, ako sa už v prípade spoločnosti KING Light & Sound stali pravidlom!

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 392 835)