Trix DMX512-DP5600 Dimming Pack

Zariadenie slúži na spínanie alebo stmievanie svetelných zariadení. Funkcia zariadenia je ovládaná pomocou 4 DMX kanálov idúcich po sebe. Adresovanie ako i funkcie prístroja sa volia na DIP prepínači na jeho prednej časti.

Kontrolka POWER indikuje zapnutie zariadenia. Kontrolka LED DMX indikuje prítomnosť DMX signálu. Kontrolky MONITOR indikujú stav píslušných výstupov. DMX vstup a výstup pomocou XLR konektorov na prednom aj zadnom paneli. Výstup je riešený pomocou Euro konektorov. Spínanie v nule. Plynulé riadenie výkonu. Režimy práce : Podľa nastavenia DIPswitch č.9 pracuje v jednom z dvoch režimov - DIMMER (DIP switch 9 OFF) - Umožňuje plynulú reguláciu výstupného napatia podľa hodnoty DMX512 kanála. - SWITCH (DIP switch 9 ON) - Zapína a vypína výstup kanálu podľa hodnoty DMX512 Prepínač TERMINATOR (DIPswitch10) - Slúži na pripojenie zakončovacieho rezistora 120 Ohm ak je zariadenie na konci linky DMX512. (ON - pripojený, OFF - odpojený).

  • Napájacie napätie 230V/50Hz
  • Max. záťaž 6,3A /1 kanál alebo 16A spolu 4 kanály
  • Poistka T6,3A
  • Hmotnosť 3 kg
  • Rozmery 483x185x45mm
  • DMX vstup/výstup DMX512(1990) 4ms, XLR
frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 392 328)