Salve Finance

Naša spoločnosť bola oslovená a mala tú česť zabezpečiť kompletne technicky ozvučenie, osvetlenie a konferenčnú kongresovú techniku na veľkú konferenciu pre spoločnosť Salve Finance.

Salve Finance, a.s. je najväčšia slovenská nezávislá spoločnosť poskytujúca sprostredkovanie finančných produktov a služieb. Salve Finance je špecialista na finančné zabezpečenie detí a rodiny, zabezpečenie dôchodku, bezpečné a výhodné vytváranie a zhodnocovanie úspor, zabezpečenie a skvalitnenie bývania a ochranu majetku pred rôznymi rizikami.

Spoločnosť Salve Finance bola založená v roku 1996 ako člen kapitálovo silnej európskej finančnej skupiny Salve Group London. Salve Finance pôsobí dnes v krajinách strednej a východnej Európy, vďaka čomu má prístup k najlepším finančným produktom a riešeniam. Pri výbere partnerských finančných inštitúcií využívame medzinárodné skúsenosti, čo umožňuje pre klientov ako i spolupracovníkov priniesť nadštandardné výhody a služby.

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 406 742)