SRS Light Digitálna stmievacia jednotka 6 kanálová

DDP je kompaktná stmievacia jednotka určená na montáž do 19-palcových rackových systémov. Je navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky na najnáročnejšie aplikácie - divadlá, live koncerty, ale aj pevné inštalácie. Jeho spoľahlivosť bola overená počas niekoľkých sezón na koncertných turné, pri TV produkcii, atď.

Ovládanie : Ovládanie zabezpečujú 3 ergonomicky rozmiestnené ovládacie prvky. Enkóder a dve tlačidlá umožňujú veľmi rýchly prístup k menu. Veríme, že aj nový užívateľ dokáže v krátkom čase dimmer ovládať bez manuálu. Stlačením enkóderu sa zobrazí stránkové menu a spodný riadok displaya zobrazí funkciu dvoch multifunkčných tlačidiel.

Display : 32 znakový display zobrazuje navigáciu v menu a prevádzkové parametre.

LCDdisplay zobrazuje :

  • napätia v sieti, teplotu chladiča a správu o stave DMX signálu
  • bargrafové zobrazenie hodnoty každého výstupu
  • informácie potrebné k ovládaniu

Procesing : 8-bitový RISC procesor ovláda dimmer, kontroluje a vyhodnocuje prevádzkové parametre elektrrickej siete a teploty, zabezpečuje ochranu pri prekročení hraničných hodnôt. Obsahuje vysokorýchlostný digitálno-analógový prevodník. RISC technológia garantuje vysoký výkon a rýchlu odozvu na vstupný signál.

Kontrola okruhov : Signálne žiarovky indikuju stav na výstupe. Sú veľmi dobrou pomocou pri detekcii prerušenia obvodu, alebo vypálení žiarovky (load check). Ak nie je pripojená záťaž, kontrolná žiarovka trvalo svieti.

Elektronické uzamknutie : Prístup do menu pre nastavenie parametrov je možné uzamknúť. Pri pevných inštaláciach je to veľmi vítaná funkcia. Ak chcete zamedziť nepovolaným osobám vstup do menu jednoducho ho uzamknete 4-mietnym numerickým kódom.

Ventilácia : Dobré odvedenie tepla z vnútra prístroja je prvoradou zárukou spoľahlivosti. Chladič s dostatočne veľkou aktívnou plochou a ventilátor s elektronicky riadeným výkonom zabezpečujú optimálne chladenie pri nízkej intenzite hluku.

Tepelná ochrana : DDP je vybavený dvojstupňovou tepelnou ochranou. Teplotný snímač meria teplotu chladiča, pri prehriatí odpája výstup. Pri kritickej teplote sa aktivuje druhý stupeň ochrany – termostat, ktorý odpojí zariadenie od siete.

Odrušenie : Veľký dôraz bol kladený na kvalitné odrušenie (noise elimination). Dimmer pracuje s fázovo-uhlovou metódou riadenia triakov (phase-angle control method), čo sposobuje širokopásmové rušenie (wideband interference). Na elimináciu rušenia sú použité špeciálne železo-prachové toroidné cievky (Iron metal-powder toroidal cores). Zaručujú takmer nulové magnetické vyžarovanie do okolia, čo umožňuje bezproblémové používanie stmievača v blízkosti iných elektronických zariadení – audio, video, atď.

Zariadenie vyhovuje normám EEC pre bezpečnosť a elektromagnetické rušenie.


Technické údaje

 

Typ
DDP 1210
DDP 1210 B
DDP 1213
DDP 1213 B
DDP 6025
DDP 6025 B
Channel
12
12
12
12
6
6
Output current/ch.
10A
10A
13A
13A
25A
25A
Main voltage
3 x 230 V
3 x 230 V
3 x 230 V
3 x 230 V
3 x 230 V
3 x 230 V
Max. current
3 x 40 A
3 x 40 A
3 x 52 A
3 x 52 A
3 x 50 A
3 x 50 A
Load
Min.
50 W
50 W
50 W
50 W
100 W
100 W
Max.
2300 W
2300 W
2990 W
2990 W
5750 W
5750 W
Main switch
30 mA GFI
4 pole switch
30 mA GFI
4 pole switch
30 mA GFI
4 pole switch

Input connectors

DMX
XLR 5 pin
XLR 5 pin
XLR 5 pin
XLR 5 pin
XLR 5 pin
XLR 5 pin
Analog
SUB-D 25
SUB-D 25
SUB-D 25
SUB-D 25
SUB-D 25
SUB-D 25
Output connectors
WAGO 262 Terminal box
YES
YES
YES
YES
YES
YES
12 x Shuko
YES
YES
YES
YES
NO
NO
ILME 24
YES
YES
YES
YES
NO
NO
2 x Socapex 19
YES
YES
YES
YES
NO
NO
2 x ILME 16
YES
YES
YES
YES
NO
NO
2 x ILME 6
NO
NO
NO
NO
YES
YES
Weights
22 kg
22 kg
22 kg
22 kg
21,5 kg
21,5 kg
Dimensions WxHxD
483 x 132 x 460 mm

 

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 391 587)