SLOVENSKÝ POHÁR V RUŽOMBERKU 2010

Jedno z najväčších a najexkluzívnejších spoločenských podujatí roku 2010 v Ružomberku sa uskutočnilo v sobotu, 17. apríla v tamojšej športovej hale „Koniareň.“ Už tretíkrát po sebe sa tu uskutočnil Slovenský pohár a Pohár primátora Mesta Ružomberok v štandardných a latinskoamerických tancoch s medzinárodnou účasťou.
Významný podiel na úspešnom priebehu Slovenského pohára v Ružomberku má nepochybne aj spoločnosť KING Light & Sound, ktorá sa – tak ako sa to už stalo pravidlom aj pri iných eventoch podobného charakteru – postarala o špičkové technické zabezpečenie tohto vrcholného spoločenského podujatia roka v Ružomberku.

Predchádzajúce dva ročníky sa konali v Kultúrnom dome, avšak vysoký počet štartujúcich párov, spoločenská dôležitosť podujatia a predovšetkým narastajúci záujem verejnosti prinútil organizátorov hľadať väčšie, avšak rovnako reprezentatívne priestory, ako KDAH. Voľba preto padla na „Koniareň“ a organizátori urobili dobre. Aj vďaka profesionálne zvládnutej technickej časti podujatia, t. j. výbornému ozvučeniu a osvetleniu, spolu s výpravnou výzdobou priestorov športovej haly sa podarilo vytvoriť reprezentatívnu kulisu, ktorá znesie porovnanie aj s najprísnejšími podujatiami v tejto oblasti.
Z hľadiska priebehu súťaže a najmä jej kvality nebolo podujatiu čo vytknúť: zišla sa slovenská špička v oblasti tanečného športu, v štrnástich disciplínach sa predstavilo 267 párov vo všetkých vekových kategóriách. Vynikajúce výkony tanečníkov, nádherné kostýmy, burcujúca hudba a perfektná kulisa poskytli počas tohto sobotňajšieho večera plnému hľadisku športovej haly zážitok, na aký sa nezabúda.
Slovenský pohár má každorročne sedem kôl, pričom Ružomberok je v r. 2010 jediným organizátorom tejto súťaže na území stredného Slovenska. Slovenský pohár sa uskutočnil pod záštitou predsedu samosprávneho kraja p. Juraja Blanára, pričom jeho súčasťou bola aj súťaž o pohár primátora mesta Ružomberok Michala Slašťana. Dôvery zorganizovať toto vrcholné spoločenské podujatie sa organizátori, mesto Ružomberok, Tanečná škola Maestro a KDAH zhostili so cťou a vytvorili si tak vynikajúce predpoklady k tomu, aby sa táto atraktívna súťaž vrátila do Ružomberka aj o rok.
Významný podiel na úspešnom priebehu Slovenského pohára v Ružomberku má nepochybne aj spoločnosť KING Light & Sound, ktorá sa – tak ako sa to už stalo pravidlom aj pri iných eventoch podobného charakteru – postarala o špičkové technické zabezpečenie tohto vrcholného spoločenského podujatia roka v Ružomberku.

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 406 396)