SGM Studio 24 scan control

Studio 24 Scan Control je osvedčená užívateľsky prístupná osvetlovacia konzola, schopná riadiť 24 alebo 48 kanálov regulovateľných osvetľovacích telies, a 12 'inteligentných' jednotiek používajúc do 36 DMX kanálov na jednu. Ovladánie Studio 24 Scan Control obsahuje:

 • Manuálne predvoľby (2 rady s 24 prelínačmi, ktoré môžu byť použité ako dve 24-kanálové predvoľby alebo jedna 48-kanálová predvoľba)
 • Registre (1 rad s 12 prelínačmi ktoré riadia pamäť registrov)
 • Ovládače svetelných kanálov (na programovanie rotačných hláv, scanerov, meničov farieb, regulovateľných osvetľovacích telies, a iného príslušenstva používajúceho DMX 512 protokol)

Studio 24 Scan Control je extrémne univerzálna konzola na riadenie osvetlenia, ideálna pre široký rozsah použitia: koncerty, divadlá, kluby, televízne štúdiá, malé a veľké programy a show.

Technické špecifikácie:

 • Nový 512 kanálový osvetľovací riadiaci pult s 24 kanálmi s dvojitými predvoľbami sú určené regulovateľným kanálom (48 kanálov s jednoduchou predvoľbou).
 • Programy pre scanery a rotačné hlavy sú už uložené v zariadení a je možné ich priamo použiť.
 • 2 predvoľby + pamäťové registre na troch nezávislých radoch s prelínačmi.
 • 24 programovateľných kanálov (max. 24 krokov).
 • 576 pamätí na scény.
 • 24 stránok v pamäti registrov.
 • Ľahko uložiteľné kanále do pamäti.
 • Linkovacia funkcia pre aktualizáciu pamäte.
 • DMX in/out konektor, SMPTE zásuvka na zmenu pamäťových registrov v sych.
 • Nezávislá regulácia predvolieb prelínacích časov.
 • Audio vstup a zabudovaný mikrofón pre hudobné synchronizačné funkcie.
 • MIDI in/thru/out konektory.
 • Údaje a pamäť môžu byť stiahnuté do PC.
 • Jack zásuvka pre pedál na krokovanie hore/dole cez pamäťové registre.
 • XLR zásuvka pre servisné svetlo (3W 12V).
 • Univerzálny ovládač pre 12 DMX jednotiek (scanerov, meničov farieb alebo regulovateľných svetiel), používa max. 36 kanálov na každú.
 • 12 progamov s 12 scénami každá je rezervovaná pre svetlá.
 • Univerzálny AL4 prepínač napájania je priložený.
 • KÓD: 0031276
 • ROZMERY : Výška 9,5 cm, Dĺžka 102 cm, Hĺbka 49 cm
 • VÁHA : 17,5 Kg

TECHNICAL DATA

CONTROL PANNEL

 • 2 presets + memory registers on 3 independent rows of 24 faders
 • 24 programmable chases (max. 24 steps)
 • 24 pages of memory registers

FEATURES

 • Chases easily stored in the memories
 • Independent adjustment of crossfade time between presets
 • Possibility of storing data and memories on PC
 • 576 scene memories
 • Availability of programs for scanners and moving head fixtures resident in memory and useable directly
 • Link function for memory updating
 • Universal controller for 12 DMX units (scanners, colourchangers or dimmers), using a maximum of 36 channels each
 • 12 programs of 12 scenes reserved for each fixture

OUTPUT

 • 512 channels of which 24 with double preset are reserved for dimmer channels (48 single presetchannels)

CONNECTIONS

 • DMX in/out connector, SMPTE socket for of memory register changes
 • Audio input and built-in microphone for music sync functions
 • MIDI in/thru/out connectors
 • Jack socket for pedal for stepping up/down through memory register changes
 • XLR socket for service light (3W 12V)
 • Universal AL4 switching power supply included

DIMENSION

 • (HxLxD) 9.5 x 102 x 49 cm

WEIGHT

 • 17.5 Kg
frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 406 726)