SGM Studio 12 scan control

Studio 12 Scan Control je osvedčená užívateľsky prístupná osvetlovacia konzola, schopná riadiť 12 alebo 24 kanálov regulovateľných osvetľovacích telies, a 12 'inteligentných' jednotiek používajúc do 36 DMX kanálov na jednu. Ovladánie Studio 12 Scan Control obsahuje:

 • Manuálne predvoľby (2 rady s 12 prelínačmi, ktoré môžu byť použité ako dve 12-kanálové predvoľby alebo jedna 24-kanálová predvoľba)
 • Registre (1 rad s 12 prelínačmi ktoré riadia pamäť registrov)
 • Ovládače svetelných kanálov (na programovanie rotačných hláv)
 • Ovládače DMX jednotky (na riadenie rotačných hláv, scanerov, meničov farieb, regulovateľných osvetľovacích telies, a iného príslušenstva používajúceho DMX 512 protokol)

Studio 12 Scan Control je extrémne univerzálna konzola na riadenie osvetlenia, ideálna pre široký rozsah použitia: koncerty, divadlá, kluby, televízne štúdiá, malé a veľké programy a show.

 • Nový 512 kanálový osvetľovací riadiaci pult s 12 kanálmi s dvojitými predvoľbami sú určené regulovateľným kanálom (24 kanálov s jednoduchou predvoľbou).
 • Programy pre scanery a rotačné hlavy sú už uložené v zariadení a je možné ich priamo použiť.
 • 2 predvoľby + pamäťové registre na troch nezávislých radoch s prelínačmi.
 • 12 programovateľných kanálov (max. 12 krokov).
 • 144 pamätí na scény.
 • 12 stránok v pamäti registrov.
 • Ľahko uložiteľné kanále do pamäti.
 • Linkovacia funkcia pre aktualizáciu pamäte.
 • DMX in/out konektor, SMPTE zásuvka na zmenu pamäťových registrov v sych.
 • Nezávislá regulácia predvolieb prelínacích časov.
 • Audio vstup a zabudovaný mikrofón pre hudobné synchronizačné funkcie.
 • MIDI in/thru/out konektory.
 • Údaje a pamäť môžu byť stiahnuté do PC.
 • Jack zásuvka pre pedál na krokovanie hore/dole cez pamäťové registre.
 • XLR zásuvka pre servisné svetlo (3W 12V).
 • Univerzálny ovládač pre 12 DMX jednotiek (scanerov, meničov farieb alebo regulovateľných svetiel), používa max. 36 kanálov na každú.
 • 12 progamov s 12 scénami každá je rezervovaná pre svetlá.
 • Univerzálny AL4 prepínač napájania je priložený.
 • KÓD: 0031272
 • ROZMERY : Výška 9,5 cm, Dĺžka 78 cm, Hĺbka 49 cm
 • VÁHA : 13 Kg

TECHNICAL DATA

CONTROL PANNEL

 • 2 presets + memory registers on 3 independent rows of 12 faders
 • 12 programmable chases (max. 12 steps)
 • 12 pages of memory registers

FEATURES

 • Chases easily stored in the memories
 • Independent adjustment of crossfade time between presets
 • Possibility of storing data and memories on PC
 • 144 scene memories
 • Programs available for scanners and moving head fixtures resident in memory and directly useable
 • Link function for updating he memories
 • Universal controller for 12 DMX units (scanners, colourchangers or dimmers) using up to a maximum of 36 channels
 • 12 scene programms reserved for each fixture

OUTPUT

 • 512 channels of which 12 with double prest, reserved for dimmer channels (24 single preset channels)

CONNECTIONS

 • DMX in/out connector, SMPTE socket for of memory register changes
 • Audio input and built-in microphone for music sync functions
 • MIDI in/thru/out connectors
 • Jack socket for pedal for stepping up/down through memory register changes
 • XLR socket for service light (3W 12V)
 • Universal AL4 switching power supply included

DIMENSION

 • (HxLxD) 9.5 x 78 x 49 cm

WEIGHT

 • 13 Kg
frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 406 851)