Rozvádzač Scame 32A

Rozvádzač SCAME 32A //12x16A-250V//3x16A-250V-2P+E//1x16A-415V-3P+N+E//

Zásuvková rozvodnica série DOMINO. Na rozvodniciach boli vykonané kusové skúšky podľa STN EN 60439-1, STN EN 60439-3 a sú označené v zhode s týmito normami.
Samozhášavý termoplast, z ktorého sú skrinky vyrobené, je odolný nadmernému teplu a horeniu do 650 C, poveternostným vplyvom, chemikáliám a UV žiareniu. Krytie skriniek je IP40 alebo IP55.

  • PRÍVODKA IP44 - 32A - 3P+N+E - 415V
  • ZÁSUVKA VSTAVNÁ IP44 - 16A - 3P+N+E - 415V
  • ZÁSUVKA VSTAVNÁ IP44 3x - 16A - 2P+E - 250V
  • ZÁSUVKA IP44 12x - 16A - 2P+E - 250V
frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 392 527)