Rozvádzač Scame 16A

Rozvádzač SCAME 16A //12x16A-250V//3x16A-250V-2P+E//

Zásuvková rozvodnica série DOMINO. Na rozvodniciach boli vykonané kusové skúšky podľa STN EN 60439-1, STN EN 60439-3 a sú označené v zhode s týmito normami.

Samozhášavý termoplast, z ktorého sú skrinky vyrobené, je odolný nadmernému teplu a horeniu do 650 C, poveternostným vplyvom, chemikáliám a UV žiareniu. Krytie skriniek je IP40 alebo IP55.

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 378 970)