PG56 - Snare/Tom Microphone

50Hz až 15kHz

  • prispôsobená frekvenčná odozva je hladká a rozšírená, optimalizovaná špeciálne pre použitie bubnov
  • kardioidová polarizovaná šablóna vyzdvihuje najviac zvuk zpred mikrofónu a niektoré zvuky zo strán, malá citlivosť k spätnej väzbe pri nasavení vysokej hlasitosti
  • dynamická vložka má jednoduchú, drsnú špirálu, spracuváva extrémne zvukové úrovne bez skreslenia
  • vložka obsahuje neodýmový magnet pre vyokú úroveň výstupu
  • vnútorná nárazová objímka pre zníženie šumu
  • trvanlivá kovová koštrukcia
  • celistvý montovaný stojan
  • kužeľovitá sieťová mriežka z kalenej ocele odolá prenášaniu a zlému zaobchádzaniu
frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 406 688)