LOKAL LIFE 006_FM - Kežmarok 11.-12. 8. 2006

Dvojdňový festival v Kežmarskom amfiteátri sa tentokrát niesol v znamení mohutností, kde naša firma postavila zvukový systém Electrovoice, scenéria pódia bola podfarbená niekoľkými CityColor-mi StudioDue, inteligentnými svetlami podporenými množstvom AirCraft-ových, PAR-kových a Blindrových svetiel (ako je vidieť na fotografiách). Svetelný design scény a image akcie vytváral náš svetelný technik a operátor P. Polóni.

 

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 391 591)