Klark Teknik - Square ONE graphic

 Square ONE Graphic

 

 


 30-pásmový grafický ekvalizér za SUPER cenu !
 Ekvalizačná časť (mimo HP a LP filtrov) je totožná s ekvalizačnou časťou svetovej jednotky  Klark Teknik DN370 !
 45mm fadery s protiprachovou ochranou
 SIGNAL a CLIP LED
 univerzálny sieťový zdroj pracuje od 100 do 240V
 symetrické vstupy a výstupy
 bypass je realizovaný cez relé - v prípade výpadku napájania zvukový signál prechádza naďalej
 filtre s proporcionálnym Q, prevzaté z DN370, ktoré majú konštantnú šírku nezávislú od zdvihu (potlačenia), čím minimalizujú vzájomný vplyv susedných filtrov a  predstavujú novú kvalitu v oblasti ekvalizácie
 HPF - High Pass Filter - na odstránenie subsonických frekvencií, je nastavený na 80Hz. Vhodný hlavne pri použití kompaktných reprosústav a stage monitorových  sústav
 LPF - Low Pass Filter - je nastavený na 12kHz, čo je optimálne hlavne pre stage monitoring aplikácie a IEM (In Ear Monitor) systémy na zvýšenie dynamiky a  zároveň ochranu výškových driverov pred ultrazvukovými frekvenciami
 zdvih resp. potlačenie : +/-12dB
 frekvenčný rozsah : 20Hz-20kHz+/-0,5dB
 skreslenie : menej ako 0,005%
 dynamický rozsah : viac ako 112 dB
 záruka : 3 roky

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 392 809)