Klark Teknik Square ONE splitter

 

 Klark Teknik Square ONE splitter

 

 

 Square ONE splitter

 19" pristroj výšky 2U, ktorý ponúka rozbočenie 8 signálov do 24 výstupov. 
 Na prednej stene sa nachádza v ľavej časti 8 vstupov (paralelných s 8 vstupmi na zadnej stene) a 8 transformátorom oddelených výstupov (dynamický rozsah  143dB!).

 

 V pravej časti sú umiestnené nasledovné ovládacie prvky :

 tlačítko zapínania Phantom
 tlačítko zapínania subsonického filtra 30Hz
 stupňovitý regulátor zisku od 0 do +40dB
 LED indikátor úrovne výstupného signálu od -15 do +21dBu
 tlačítko SOLO s LED indikáciou zapnutia - umožňuje poslať signál do sluchátkového výstupu pre možnosť kontroly audio signálu
 úplne vpravo sa nachádza výstup na sluchátka s reguláciou hlasitosti a pod ním LED indikácia zapnutia sieťového napájania a LED indikácia funkcie MEDIA SPLIT  (tlačitko je umiestnené na zadnej stene)

 Na zadnej stene je umiestnených 8 vstupných konektorov (paralelných s 8 vstupmi na prednej stene) a 2 x 8 výstupných konektorov. 
 Každá skupina 8 výstupov má samostatné tlačítko Ground Lift umiestnené naľavo od 8. výstupu s indikáciou červenou LED fungujúce pre všetkých 8 výstupov.  Rovnako je toto riešené pre 8 výstupov o rad nižšie.

 Pri 8. vstupe je umiestnené tlačítko MEDIA SPLIT (tiez s indikaciou žltou LED), pri jeho aktivácii je signál zo vstupu č.8 distribuovaný do všetkých 16 symetrických  výstupov.
 Pritom prvých 7 vstupov je naďalej k dispozícii so svojimi transformátorom oddelenými výstupmi.

 Na všetkých 16 výstupoch je snímač prítomnosti fantómového napätia prichádzajúceho z pultu, ktorý automaticky spína phantom zo splittera.
 Kvalitatívne je tento prístroj zaradený do absolútnej TOP triedy, o čom svedčí aj to, že použité mikrofónne predzosilňovače sú prevzaté z nového digitálneho pultu  Midas XL8.

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 391 641)