Hodnotiaca konferencia spoločnosti Partners Group SK

Nedeľa-pondelok, 11. - 12. mája, hotel Bellevue, Starý Smokovec. Hodnotiaca konferencia spoločnosti Partners Group SK spojená s workshopom o nových finančných produktoch spoločnosti.

V krátkej dobe pripravila spoločnosť KING Light & Sound s.r.o., ďalšie podujatie, ktorému možno priradiť visačku najvyššej kvality. V hoteli Bellevue v Starom Smokovci sa zišli pracovné špičky spoločnosti Partners Group SK v oblasti poisťovníctva, bankovníctva, investičného správcovstva a finančného poradenstva, aby sa okrem iných dôležitých informácií z úst toho najpovolanejšieho, generálneho riaditeľa Ing. Bohuslava Benedeka dozvedeli, že finanční sprostredkovatelia spoločnosti Partners Group SK uzatvorili v r. 2008 42.691 zmlúv a spoločnosť dosiahla tržby v objeme bezmála 15,5 mil. €.

Podujatie moderoval a vynikajúcim programom obohatil Marián Čekovský, firma KING Light & Sound sa potom postarala aj o prípravu a realizáciu spoločenskej časti večera. Spoločnosť KING Light & Sound s.r.o., rovnako tak realizovala aj špičkové technické zabezpečenie podujatia, vďaka čomu sa podujatie uskutočnilo vo výbornej atmosfére. Dôkladná technická príprava, výpravné svetelné efekty spojené s laserovou show, na ktoré plynule nadväzovalo množstvoo svetelných i pyrotechnických efektov, zanechali v prítomných nesporne hlboký umelecký zážitok. Opäť, tak ako už nespočetne krát v minulosti, použila spoločnosť KING na zabezpečenie tohto podujatia profi sound systém OHM Lunarray. Sound sa potom postarala aj o pr Sound sa potom postarala aj o pr zabezpečenie podujatia, vďaka čomu sa podujatie uskutočnilo vo v

 

Priestor bol okrem vynikajúceho osvetlenia a skvelej výzdoby obohatený LED-stenou 6x4 m (24 m2), dianie na pódiu sprostredkovali účastníkom ďalšie 4 plazmové TV Panasonic TH-50PH10 s uhlopriečkou 127 cm a 4 projektory EIKI LC X-71 s projekčnými plátnami AVERS Quick Fold (3x2 m). Na výstavbu scény bolo použité 300 m2 pódia NIVTEC vo viacúrovňovej výške, z toho časť bola použitá ako plocha na sedenie so stupňovitým schodišťom na viacerých stranách s priamym vch s priamym výstupom na pódium. Javisko bolo farebne prispôsobované prebiehajúcemu programu a s tým konvenovalo aj podfarbujúce svetlo v kongresovej hale. Na osvetlenie priestoru použila firma KING 18 ks rotačných hláv ROBE COLOR SPOT 1200, 12 ks rotačných hláv GLP IMPRESSION, 4 ks STUDIO DUE City Color HIGH POWER 2500 Ip 54, 4 ks reflektorov DTS SCENA 2000 a samozrejme aj ďalšiu špičkovú svetelnú techniku. V celom priestore boli pre zvýšenie efektu osvetlenia rozmiestnené zrkadlá a celá sála s osobitným zreteľom na výzdobu pódia bola dekorovaná nariasenými látkovými segmentami.


Toto dvojdňové podujatie spoločnosti Partners Group SK sa určite zaradilo medzi akcie, ktoré možno považovať za jedno z najprecíznejšie a najkvalitnejšie pripravených podujatí, pre ktoré v uplynulom období spoločnosť KING Light & Sound dodávala technické zázemie. Aj vyjadrenia top-manažérov spoločnosti Partners Group SK dali precíznej a dôkladnej príprave s výborným realizačným výstupom za pravdu – spoločnosť KING Light & Sound sa opäť predstavila vo výbornom svetle.

 

Partners Group SK


Spoločnosť PARTNERS GROUP SK sa špecializuje na poskytovanie finančného poradenstva pre široké spektrum klientov - od fyzických osôb až po právnické osoby. Finanční konzultanti spoločnosti pripravujú klientom riešenia vybrané zo širokej ponuky produktov v oblastiach životného a úrazového poistenia, investovania, úverov a riešenia bývania a zabezpečujú jeho dlhodobú správu a servis. Cieľom spoločnosti je stať sa jednotkou na trhu sprostredkovania. V súčasnosti predstavuje Patners GrouP SK silný, profesionálny a odborne pripravený viac ako 1000 členný tím odborníkov, ktorí sú klientom vždy k dispozícii. Dostupnosť služieb spoločnosti je definovaná viac ako 50 pracoviskami po celom Slovensku.


Na celkovom obchode Partners Group SK v r. 2008 sa najväčšou mierou podieľali investície. Cieľové sumy investícií dosiahli až 65,1 mil. € (1,96 mld. Sk), jednorazové vklady 53,8 mil. € (1,62 mld. Sk). Spoločnosť sprostredkovala úvery v objeme 90,6 mil. € (2,93 mld. Sk), cieľová suma pri uzatvorenom stavebnom sporení dosiahla 29,1 mil. € (877 mil. Sk). Finančn (877 mil. Sk). Finanční sprostredkovatelia finančnej spoločnosti Partners Group SK uzatvorili v r. 2008 42.691 zmlúv, spoločnosť dosiahla tržby v objeme 15.303.724 € (461.040.000 Sk).

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 391 651)