Hlasovacie zariadenie

Hlasovací systém - rádiofrekvenčný

  •  vytvorenie množstva protokolov: prezencia, výsledky testov, študentov…
  •  výber z viacerých možností (alfanumericky), správne/nesprávne, prieskum...
  •  integrácia do Workspace- otázky vytvoríte okamžite na akejkoľvek stránke Workspace

Cliker Cricket kombinuje robustné RF technológie s príjemným dizajnom a robí ju veľmi praktickým pre testovanie pri všetkých formách vyučovania. Prísediaci môžu odpovedať na svoje otázky, zatiaľ čo testovací software “zbiera”ich odpovede. Od najmenších učební až po veľké auditória s 2000 hlasujúcimi je IW Cricket zábavným, príjemným a dostupným riešením elektronického hodnotenia.
Priateľské a zábavné.

IW Cricket zachováva jednoduchosť. Od jeho nastavenia až po oznámkovanie, každá vlastnosť Cricketu bola vytvorená tak, aby bola jednoduchá ako pre učiteľov, tak aj pre študenta. Môžete sa sústrediť na prednášanie a nie na používanie hlasovacieho zariadenia.
PowerPoint a ďalšie!

Clicker pracuje prakticky so všetkými zdrojmi výučbových materiálov v akýchkoľvek formátoch. Cricket poskytuje PowerPoint plug-in ktorý robí z PowerPoint ideálneho spoločníka ku Cricketu. Ak máte už obrázky, a chcete k nim pridať možnosť odpovedi, žiadny problém. Trvá to len niekoľko sekúnd na 1 obrázok. Cricket je jediný systém, ktorý má mód, kde se akýkoľvek materiál, ktorý máte na počítači, môže stať kompatibilný ku Cricket otázku.

                                                                                         

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 391 576)