GROUND SUPPORT - ALUR Solutions & A.T.C. / Strešná konštrukcia - Rozmer 16m x 12m

 

 Ground support je anglický odborný výraz pre konštrukcie, ktoré sa používajú na zavesenie techniky a scén. Jednotlivé dielce (Truss) ground supportu sú vyrobené  zo špeciálnych vytvrdených hliníkových zliatin. Všetky sú homologované a certifikované. Disponujeme sortimentom konštrukcií značiek A.T.C. a Alur solutions.

 Strešná konštrukcia so sedlovou strechou rozmeru 16x12 m (s postrannými vežami na šírku 24m - možnosť zavesenia zvukového systému) a výšky 10 m je  vytvorená z moderných hliníkových konštrukcií s veľmi vysokou nostnosťou a zakrytá sivou nepremokavou plachtou. Boky strešnej konštrukcie sú vyplnené čiernym  sitom. Vhodná pre koncerty, festiivaly a iné kultúrne podujatia. Maximálna velkosť vloženia pódia rozmerov 16x12 m.

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 376 821)