Electro-voice CP serie

Electro-Voice CP3000S


Vo výške iba 2U ponúka výkon 2 x 1100W/4ohm, 2 x 1600W/2ohm, v mostíkovom zapojení 1 x 3200W/4ohm!!!. A to všetko pri váhe 8kg!
Zosilňovač je vybavený spínaným napájacím zdrojom, ktorý je - ako u všetkých EV zosilňovačov - o 30% predimenzovaný.
Na rozdiel od lacných spínaných zdrojov je tento zdroj riešený tak, že kvalita zvuku zosilňovača CP3000S je plne zrovnateľná s kvalitou zvuku špičkových zosilňovačov s klasickými zdrojmi.
Samozrejmosťou sú všetky ochrany (Audio limiters, High temperature, Dc, HF, Back-EMF, Peak current limirers, Inrush current limiters, Turn on delay) a ventilátory, ktorých otáčky sú regulované od teploty, symetrické XLR vstupy a Speakon výstupy na zadnom paneli.
Regulátory vstupnej citlivosti s LED indikáciou na prednom paneli sú ciachované v dB.
ELECTRO-VOICE CP4000S
CP4000S je ďaľšou novinkou firmy Electro-Voice, ktorá dopĺňa sériu CP (Compact Precision Series Amplifiers).

Vo výške iba 2U ponúka výkon 2 x 1500W/4ohm, 2 x 2100W/2ohm, v mostíkovom zapojení 1 x 4200W/4ohm!!!. A to všetko pri váhe 8kg!
Zosilňovač je vybavený spínaným napájacím zdrojom, ktorý je - ako u všetkých EV zosilňovačov - o 30% predimenzovaný.
Na rozdiel od lacných spínaných zdrojov je tento zdroj riešený tak, že kvalita zvuku zosilňovača CP4000S je plne zrovnateľná s kvalitou zvuku špičkových zosilňovačov s klasickými zdrojmi.
Samozrejmosťou sú všetky ochrany (Audio limiters, High temperature, Dc, HF, Back-EMF, Peak current limirers, Inrush current limiters, Turn on delay) a ventilátory, ktorých otáčky sú regulované od teploty, symetrické XLR vstupy a Speakon výstupy na zadnom paneli.
Regulátory vstupnej citlivosti s LED indikáciou na prednom paneli sú ciachované v dB.

Výhodou je rovnaké zosilnenie u všetkých zosilňovačov 32dB

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 392 531)