Dni mesta Banská Bystrica Radvanský jarmok 2009

11. – 13. 9. 2009, Banská Bystrica

Neuveriteľne vysoká návštevnosť, programy na troch pódiách – „Santa Maria“ na Nám. SNP v centre mesta, „Pinta – maľovaná“ v Barbakane a „Niňa – dievčatko“ pri Europa Culture Center, kvalitné programy, stovky stánkov a atrakcií, už 12. Trh ľudových remesiel a množstvo sprievodných programov – asi tak by sa dali charakterizovať Dni mesta Banská Bystrica, ktoré boli už tradične spojené s konaním Radvanského jarmoku, ktorý mal v tomto roku poradové číslo 352. Súčasťou Dní mesta bolo aj slávnostné predstavenie nového loga mesta Banská Bystrica. Vysoký podiel na kvalitnom priebehu podujatia a jeho výbornej kulise mala v tomto roku spoločnosť KING Light & Sound, ktorá participovala na realizácii Dní mesta a Radvanského jarmoku zabezpečením technického zázemia: firma poskytla veľkú strešnú konštrukciu 13x9 s pódiom a 16m s priesvitným mólom, LED-obrazovku 6x4 m, ako aj profesionálne ozvučenie a osvetlenie podujatia.

Termín Dní mesta i názvy jednotlivých pódií boli vybrané zámerne: v numericky identických dňoch v r. 1492 (avšak v mesiaci októbri), presne 12. októbra r. 1492 karavely Santa Maria, Pinta a Niňa pod vedením admirála Kolumba uskutočnili jeden z najprevratnejších dejinných zemepisných objavov: prirazili k brehom Ameriky. Predpokladá sa, že všetky tri karavely mali pod čiarou ponoru medený plášť, pochádzajúci z mede-ných baní zo Španej Doliny a z Banskej Bystrice. Aj preto bolo mnoho podujatí počas Dní mesta Banská Bystrica a Radvanského jarmoku koncipovaných v tomto duchu. Nezanedbateľný podiel na úspešnom priebehu „jamoku v koĺumbovskom duchu“ mala aj spoločnosť KING Light & Sound.

Na pódiách sa vystriedali stovky účinkujúcich, pričom osobitne treba spomenúť Janu Kirschner, ktorá spievala v neuveriteľnej atmosfére pred tisíckami divákov na hlavnom pódiu, skupinu Lojzo, revivalové skupiny Beatles, ABBA, či Louis Amstrong, Diabolské husle Berkyho – Mrenicu, skupiny historického šermu, nezabudnuteľných Kučerovcov, folklórne súbory Urpín, Mladosť, Bystrina, mnoho detských FS, živé obrazy, Kolumbove plavby, Námornícku odysseu, hudobno-spevácke latino zoskupenia El Fuegos a Remedios, ale aj mnoho ďalších.

Zvlášť sa treba pristaviť pri módnej prehliadke Beáty Lazarovej s účasťou Miss SR 2009. Firma KING Light & Sound pre tento účel postavila pre predvádzajúce modelky presklené a presvetlené 12 m dlhé mólo – spolu s vynikajúciou svetelnou show tak organizátori a pripravovatelia módnej prehliadky vytvorili efektný rámec pre prezentáciu modelov Beáty Lazarovej.

12. Trh remesiel bol podľa všetkého najvačším na Slovensku – veď svoje umenie tu predviedlo viac ako 350 remeselníkov. Počas troch jarmočných dní bol pripravený bohatý kultúrny program a ten v kombinácii so všetkými tradičnými i novými atrakciami prilákal na námestie snáď každého zo širokého okolia; išlo o skutočne grandióznu oslavu Banskej Bystrice. Pre spoločnosť KING Light & Sound bolo cťou, že sa tejto veľkolepej Fiesty mohla zúčastniť a svojím vkladom prispela k úspešnému priebehu Dní mesta Banskej Bystrice a 352. Radvansk o jarmoku.

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 391 629)