Digitálny rozbočovač DMX signálu 8 kanálový

Splitre slúžia na rozbočovanie a zosilnenie DMX signálu. Používajú sa na preklenutie veľkých vzdialeností. Vďaka opticky oddeleným výstupom rieši problémy so zemovými slučkami. Sú vybavené LED indikáciou prítomnosti signálu. V prípade výpadku jednej linky na vstupe , spliter na výstupe dopĺňa chýbajúcu linku a von ide opäť plný signál. Ďalšou z vymožeností je terminačný spínač, ktorého činnosť spočíva v zaterminovaní vstupu, aby nevznikali odrazy na vedení a nenastali rušenia.

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 376 752)