Digitálny rozbočovač DMX signálu 3 kanálový

Splitre slúžia na rozbočovanie a zosilnenie DMX signálu. Používajú sa na preklenutie veľkých vzdialeností. Vďaka opticky oddeleným výstupom rieši problémy so zemovými slučkami. Sú vybavené LED indikáciou prítomnosti signálu. V prípade výpadku jednej linky na vstupe , spliter na výstupe dopĺňa chýbajúcu linku a von ide opäť plný signál. Ďalšou z vymožeností je terminačný spínač, ktorého činnosť spočíva v zaterminovaní vstupu, aby nevznikali odrazy na vedení a nenastali rušenia.

  • 3 opticky oddelené výstupy
  • 1 vstup s paralelným výstupom
  • spínač – zaterminovanie vstupu s LED indikáciou
  • indikátor výstupného signálu dvomi LED diódami
  • NEUTRICK XLR konektor 5pin alebo 3pin
  • suchý zips pre uchytenie na traverzu
  • napájanie 230V 9VA
  • 184mm , 85mm , 42mm , 1.1 kg
frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 392 749)