CityCOLOR high power 1800 I

Zlepšením parametrov, ktoré charakterizujú ohromný úspech dobre známych CityColor-ov naši špecialisti navrhli kompletný výrobný sortiment, ktorý sa môže vyhovovať všetkým požiadavkám pre potreby osvetlenia vonkajších aj vnútorných veľkých plôch: divadlá, diskotéky, parky, centrá miest, zámky, športové zariadenia a tak ďalej. Početné farebné odtiene dosiahnuteľné cez tri filtre môže využiť každý objekt.

Zmena farieb systémom CYM (medzinárodný patent) je používaný na všetky modely a umožňuje rozsvietiť povrch asi 10x15 m s projektorom vzdialeným od steny 10m. Tri zariadenia, ktoré tvoria túto malú líniu sa líšia iba v sile lampy a IP krytia zariadenia. Dvaja z nich používajú lampu PHILIPS 1800W, zatiaľ čo nová lampa OSRAM 2500W je používaná v treťom: rôzne sily dosiahnuté pomocou týchto lámp a tiež vďaka výkonným optickým systémom, sa zvyšuje použiteľnosť týchto projektorov.

Krytie IP 33 alebo 54 podľa verzie, umožňuje voliť najviac vhodný typ do prostredia, v ktorom má byť zariadenie umiestnené. V nových modeloch všetky funkcie pre nastavenie zariadenia, môžu byť naprogramované cez klávesy zariadenia bez použitia nejakých spínačov alebo mechanických zariadení: všetky voľby sú zobrazené na displeji a preto programovanie je rýchle a jednoduché. Chladiace zariadenie je riadené integrovaným obvodom a spolu s termálnym spínačom garantuje perfektnú pracovnú teplotu a veľmi malú obsluhu: často jediná potrebná obsluha je výmena výbojky (po asi 2.500 hodinách).

Ohromná pomoc je od špeciálneho zoznamu, ktorý zobrazuje životnosť výbojky, a tým umožňuje výmenu výbojky v pravý čas (po asi 2500 hodinách). Pätnásť programov uložených v pamäti zariadenia umožňuje prevádzku zariadenia aj bez vzdialených ovládačov a aj v synchronizovanom móde Master/Slave. Zariadenie je možné ovládať aj pomocou DMXového ovládača pripojeného cez XLR konektory.

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 391 643)