5. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Piatok, 1. mája 2009, námestie Osloboditeľov Liptovský Mikuláš. Centrálne oslavy 5. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a oslavy Sviatku práce.

V Liptovskom Mikuláši sa v prvý májový deň v nádhernom počasí v dôstojnej a prajnej atmosfére uskutočnili centrálne oslavy 5. výročia vstupu SR do Európskej únie za účasti troch najvyšších predstaviteľov štátu: prezidenta SR Ivana Gašparoviča, predsedu vlády Róberta Fica a predsedu parlamentu Pavla Pašku. Toto reprezentatívne zastúpenie hostilo mesto Liptovský Mikuláš na čele s jeho primátorom, Jánom Blcháčom. Podujatie zo strany spoločnosti KING Light & Sound s. r. o. patrilo, tak ako je to už pravidlom a ako sme zvyknutí, medzi najkvalitnejšie a najlepšie pripravené a možno ho opäť zaradiť medzi „ Akcie mesiaca MÁJ 2009.“

Stovky vďačných návštevníkov, účastníkov osláv, mali tak možnosť na vlastné oči vidieť a počuť čelných predstaviteľov štátu, podať si s nimi ruku, pozdraviť sa, popriať im úspech, ale aj poukázať na svoje problémy, či primeraným, vhodným spôsobom komunikovať s vrcholnou politickou reprezentáciou Slovenska. Čelní predstavitelia nášho štátu hovorili o úspechoch terajšej vládnej koalície, vo svojich príhovoroch však spomenuli aj problémy, ktoré sa dotýkajú obyčajných ľudí a predstavili pripravované kroky na uľahčenie dôsledkov ekonomickej krízy.

Na podujatí a najmä jeho úspešnom priebehu významným spôsobom participovala spoločnosť KING Light & Sound s. r. o., ktorá Oslavy 5. výročia vstupu SR do EÚ za účasti vrcholnej reprezentácie SR na námestí Osloboditeľov v Lipt. Mikuláši pokryla kompletným technickým zabezpečením. Pre priebeh slávnostného programu postavila firma strešnú konštrukciu Alur systems o rozmere 11 x 7 m, pódium Nivtec flexibe 10 x 6 m a podujatie zabezpečila závesným profi sound systémom OHM Lunarray, ktorý je zárukou špičkovej zvukovej produkcie. Vpravo vedľa pódia bola inštalovaná LED-stena s plochou 12 m2 (4 x 3 m) s unikátnymi parametrami. Škoda, že sa podujatie uskutočnilo v priebehu dňa a nie vo večerných hodinách: svetelné zabezpečenie osláv (v prípade, že by sa tieto uskutočnili večer) by určite výborný dojem z pripravenej scény a jej technického zabezpečenia dotvorilo skvelým svetelným divadlom.

Oslavy 5. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie v Lipt. Mikuláši znovu len potvrdili, že spoločnosť KING Light & Sound s. r. o. vie technicky na špičkovej úrovni pripraviť akúkoľvek akciu a to po stránke zvukovej, svetelnej, či už kvalitou ponúkanej strešnej konštrukcie, pódia, alebo LED-steny. Podujatie v Liptovskom Mikuláši sa z hľadiska verejnej prezentácie a spôsobu prípravy opäť zaradilo k tomu najlepšiemu, čo spoločnosť KING Light & Sound v uplynulom období realizovala. O úspechu vynikajúco technicky pripravenej akcie hovoria aj pochvalné stanoviská domácich organizátorov a pripravovateľov z Mestského úradu v Lipt. Mikuláši.

frage | internetové aplikácie
© 2009 KING Light & Sound, s.r.o. (Počet návštev: 1 391 590)